Valgózní kotníky

Valgózní kotníky

O "VALGÓZNÍCH kotnících" mluvíme, když je patní kost vbočená a pata tedy nestojí kolmo nad podložkou. Achillova šlacha má při pohledu zezadu tvar obloučku. Tento problém se týká velkého množství dětí. Do 3 let je vbočení paty do 15 stupňů normální. V domácích podmínkách si to můžete zkusit proměřit 📐. Mě jako fyzioterapeutku však daleko více zajímá, jak se chová nožička dítěte v pohybu ⛹️‍♂️, než v pasivním stoji.

❗️Dítě většinou dostane nálepku „ploché nohy“, což je označení nepřesné. Klenba může být snížená (noha plochovbočená – planovalgózní), ale často bývá otisk nožičky normální, nebo je klenba dokonce vyšší. Abychom zacílili léčbu správně, je nutné vyšetřit nožičky i na podoskopu 🔎.

MOŽNÉ PŘÍČINY A SOUVISLOSTI:

➡️Větší volnost vaziva. Je to charakteristika, kterou má dítě od přírody. Dítě má v kloubech větší rozsah pohybu a může působit jako malý gymnasta. Ve stoji se často vyvěšuje, prolamuje kolínka dozadu, vystrkuje bříško. Má tzv. vadné držení těla. V oblasti chodidel jsou výrazem vadného držení těla právě vbočené paty. Takové dítě potřebuje co nejvíce zapojit do hry svalstvo, takže doporučuji hodně pohybu. Pokud v ordinaci vidím, že takové dítě nepostojí a neposedí, má pěkné pohybové vzory, naplní mne to vždy optimismem.

➡️Objevil se nějaký problém s motorickým vývojem v prvním roce života. Ani v tomto případě bychom neměli zapomínat na nožičky. Ohrožení jejich správného vývoje můžeme předvídat ještě dříve, než se miminko poprvé postaví na nohy. Výhodou je, že takové děti již často na fyzioterapii dochází. Díky včasnému zahájení terapie pak může vznikat chůze na kvalitnějších základech.

➡️Nadváha. Zejména v kombinaci s volností vaziva a nedostatkem pohybu je to nepříznivý fakt, a to nejen pro vývoj nožiček. Tady i barefoot orientovaný fyzioterapeut začne uvažovat o možnostech korekce pomocí vložek.

➡️Souvislost s vývojem osy dolní končetiny. Významný vliv na fixaci vbočení paty má, pokud dítě při většině činností neudrží dolní končetiny v ose. Dítě má kolínka do X ve stoji a při chůzi, sedí výhradně ve W sedu, používá dřep s kolínky u sebe, nebo má „X-ka“, když skáče. Tady nám opatření ve smyslu „více pohybu“ k nápravě stačit nebude. Je potřeba pracovat na zlepšení pohybových vzorů a zapojit svalstvo, které není aktivní – např. zevní rotátory kyčlí, břišní svaly.

➡️Předčasné obutí. Mám na mysli neustále zabalené či dokonce obuté nožičky miminek, ale také předčasné obutí začínajícího chodce. Obojí výrazně zhoršuje vnímání v oblasti nohy a kazí rodící se stereotyp chůze. Pravděpodobnost vzniku nějaké patologie nohy se tím zvyšuje. Za mne je tedy přínosné s botami šetřit a první 3 měsíce chůze je nejlepší je vynechat úplně. V kotníkových botách sice problém s „valgózními kotníky“ na pohled zmizí, existovat však nepřestane. Noha bude v botě odpočívat, místo aby rozvíjela funkce, které od ní při chůzi potřebujeme.

Kdy doporučuji navštívit dětského FYZIOTERAPEUTA?

U výrazného vbočení paty nad 15 stupňů.
Když se zároveň na otisku nohy objevuje kontakt i ve střední části chodidla.
Dítě má velmi povolené držení těla.
Pozoruji u dítěte kolínka do X při většině činností.
💟Preventivně, ke kontrole pohybových vzorů dítěte KDYKOLI, zejména pokud váháte, zda je vše v pořádku!